Gallery Kytka is a space for contemporary art located in Prague. The exhibition program is focused especially on painting , drawing, photography and sculpture.
Exhibitions will be held regularly once a month and will have the form of a one-day presentation.

středa 26. června 2013

FILIP NERAD / Pilíř prosperity

srdečně Vás zveme na výstavu 
 FILIP NERAD  / PILÍŘ PROSPERITYFilip Nerad / PILÍŘ PROSPERITY

Myslitel, dělník a voják sedí před tabulí s vytištěným grafem prosperity. Vstupní hodnota versus výnos. Na dalším listu je slepá mapa. Prosperita, která dává prostor zaváhání. Kresba v černém dřevěném rámu - Stálejiný nese na hřbetě dvě spojené koule. Plazí se po zemi, kterou nese ten, jehož jméno není radno vyslovit. Vratkou sestavu vyvažuje bytost bez hlavy, s obličejem na srdci. Na fotografii je muž a dvě děti. Pilíř, který počítá s vychýlením.

Kurátorská spolupráce : Jiří Havlíček
  

čtvrtek 6. června 2013

TRIVIÁLNÍ SVĚDECTVÍ 3. DRUHU / John Filin Krugsrdečně Vás zveme na výstavu 


 John Filin Krug / TRIVIÁLNÍ SVĚDECTVÍ 3. DRUHU 

---

Filin Krug (Dzmitry Kruhlou)

* 1974, Minsk, Belarus
studium / education:
od 2009 FaVU VUT v Brně atelier performance pod vedením prof. ak. soch. Tomáše Rullera
2005 – 2007 Film School, VOSF Zlin
2002 - 2008 Institute of Creative Photography, FPF Silezian Univerzity in Opava, Photography, Czech Republic
2000 – 2002 Prague Photography School, Photography, Prague
1991 – 1996 Belarus Academy of Polytechnic, Minsk
1989 – 1991 YXK, Design, Minsk


hosté:

Martina Růžičková  - web
Tomáš Hodboď  -  web
Sasha Nevolin -  web středa 15. května 2013
s r d e č n ě     V á s    z v e m e   n a   v ý s t a v u  a  p r e z e n t a c i    s t u d i a 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
O V É   P I C T U R E S

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
OVÉ PICTURES

 tvoří autorská dvojice Michaela Čopíková (*1984) a Veronika Obertová (*1984).
 Toto bratislavské studio se zabývá zejména animací, projekcemi, tvorbě hudebních videí  a ilustrací.  středa 3. dubna 2013

Matěj Vakula & Ashley Bell Clark / ENDING BETTER THEN DEATH

s r d e č n ě     V á s    z v e m e   n a     v ý s t a v u
  *********************************** 
*************************
********** 


!!! ARTIST DUO CLAKULA !!!


Ending Better Than Deathi carry your heart with me(i carry it in

my heart)i am never without it(anywhere

i go you go,my dear;and whatever is done

by only me is your doing,my darling)

                                               i fear

no fate(for you are my fate,my sweet)i want

no world(for beautiful you are my world,my true)

and it’s you are whatever a moon has always meant

and whatever a sun will always sing is youhere is the deepest secret nobody knows

(here is the root of the root and the bud of the bud

and the sky of the sky of a tree called life;which grows

higher than soul can hope or mind can hide)

and this is the wonder that's keeping the stars aparti carry your heart(i carry it in my heart)

i carry your heart with me(i carry it in)

e.e. cummings

Láska k blízkej osobe prichádza spolu s neprestajnou túžbou byť s milovanou osobou. Oddelení milenci často zažívajú pocity nenaplniteľnej samoty a strácajú chuť do života. Takéto nedobrovoľné odlúčenie prináša pocity viny a hanby, z poznania že existuje niečo vätšie ako láska a tá má v celku jasné hranice. Neprejde deň bez myšlienky na to, o koľko by bol život lepší ak by bol zdieľaný s tým druhým (druhou).Myšlienkový obsah vystavených prác je zameraný na témy sústredené okolo Ashliných a Matejových životných situácií ako mladomanželského páru ktorý nemôže byť spolu v jednej krajine (štáte). Tažkosti medzinárodného páru ako kultúrne rozdiely alebo jazyková bariéra ustupujú do úzadia popri nemožnosti byť spolu. Ashley Clark a Matej Vakula neustále čelia nekonečnej samote a neistote kedy a či táto situácia vôbec  skončí. Je tu prítomný strach z nedostatku finančných prostriedkov umožňujúcich takéto stretnutia. Spolu tvoria umeleckú dvojicu “Clakula”.Práce ktoré duo Clakula vytvorilo niesú priamo a prvoplánovo zamerané na príbeh umeleckého páru ktorého životné podmienky sú momentálne diktované politickými a medzihraničnými okolnosťami. Ich práce s ľahkosťou dokumentujú ich činnosti keď sú spolu, fyzicky alebo virtuálne.  Vychutnávajú si svoju lásku, rodinu a priateľov napríklad rozbitím molotowovho koktailu ktorý dostali ako svatobný dar, navzájom si pomáhoajú pri preliezaní protitankových zábran z druhej svetovej vojny a následne na to miznú v lese. Ich práce bosahujú vzájomnú pomoc a podporu pri prekonávaní neočakávaných prekážok, hybnú silu vpred aj v prípade ak sa pohyb vpred javí ako nemožný, alebo úplne zlyháva.Ironicky, ich vzdelanie, ktoré vlastne im umožnilo stretnúť sa (Matej ako Fulbrightov štipenista a Ashley ako študent na tej istej univerzite) ich tiež separuje. Dva roky po svojom sobáši Vakula musí dodržiavať podmienku v medzinárodnej zmluve ktorá mu zakazuje pobyt v USA a na druhej strane ich nízke prijmy neumožňnujú Ashley žiť na Slovensku a zároveň splácať jej vysokú pôžičku za vzdelanie.Ich umelecká kolaborácia začala ako natáčanie videí pre dokazovanie ich vzťahu pred imigračnou komisou v prípade že Matej bude žiadať o zelenú kartu. Akonáhle začalo byť jasné, že tento proces bude musieť byť o dva roky odložený, vo svojich prácach začali prihliadať na socio-ekonomickú tematiku, odhodlania, objavovania, úsilia a zlyhávania základnej ľudskej slobody.


ENLove for another comes with the constant desire to be with the other that is loved.  Separated lovers often face insatiable loneliness and loss of enthusiasm to live when without the other.  To be forced to be separated often bring shame and guilt that love cannot actually conquer all.  Never a day goes by without the reminder that life would be that much better, despite any circumstances, if it was shared with the other.The exhibited work focuses on the themes that surround Clakula's current situation as a young married (and artistic) couple who are unable to reside in the same country. Difficulties of a transnational marriage such as cultural differences, language barriers and separation from family take a back burner when physical love cannot be achieved.  Clakula is constantly faced with unending loneliness and the uncertainty of when and if it will end.  There is the never ending fear of the lack of means to meet and to continue life together.     The works of Clakula have completed thus far do not dwell upon there misfortune of being married artists whose lives are currently dictated by political circumstances of boarders, finance and education -even though they follow the legal and theoretical rules. The videos light heartedly document their decisions when they are together.  They celebrate their good fortune of love, family and friends by discharging a molotov cocktail given to them as a wedding gift.  The artists help each other climb over tank barriers from WWII before disappearing into the forest.  The videos display the equal significance of support through unexpected obstacles and the process of moving forward, even when it seems impossible because of a glass jar or not enough balloons.


Ending Better Than Death is the first exhibition of work by Clakula.  Clakula is the collaborative effort of married artists Ashley Bell Clark and Matej Vakula.  The artistic collaboration began as an asset for proving their love when applying to the United States for Vakula's green card.  When it became apparent that this process would not be able to happen for two years the work began to incorporate themes of socio-economic status, commitment, exploration, struggle and failure of human's basic freedom. Clakula met in Boston while Vakula was a Fulbright Scholar and Clark a MFA candidate.  Ironically their education that introduced them would eventually separate them for their first two and a half years of their marriage;  Vakula fulfilling a two year requirement to his sending country due to his Fulbright and Clark prevented from living anywhere where she cannot earn enough money for living and her monthly, minimum student loan payments.  Currently Clakula has met each other seven times as the two years drawn on and during these periods is when they produce their work. MORE INFO HERE:

http://www.vakula.eu
http://www.ashleybclark.com