Gallery Kytka is a space for contemporary art located in Prague. The exhibition program is focused especially on painting , drawing, photography and sculpture.
Exhibitions will be held regularly once a month and will have the form of a one-day presentation.

středa 15. května 2013
s r d e č n ě     V á s    z v e m e   n a   v ý s t a v u  a  p r e z e n t a c i    s t u d i a 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
O V É   P I C T U R E S

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
OVÉ PICTURES

 tvoří autorská dvojice Michaela Čopíková (*1984) a Veronika Obertová (*1984).
 Toto bratislavské studio se zabývá zejména animací, projekcemi, tvorbě hudebních videí  a ilustrací.  Žádné komentáře:

Okomentovat